Netwerk wereldburgers FNV

Międzynarodowy Dzień Emigranta jest świętowany co roku przez Narody Zjednoczone. Głównym problemen jest to, że gospodarka Holandii oraz innych krajów załamie się, jeśli nie będziemy mieć emigrantów. Emigranci pełnią ważną rolę w sektorze rolniczym, mięsnym, sprzątającym, budowlanym oraz w transporcie i ochronie zdrowia. Pomimo tego, że emigranci wykonują tak ważną pracę, często są niedoceniani: ich zarobki są często niższe niż Holendrów; tutaj zaczyna się wyścig w dół. Ponadto emigranci często żyją i pracują w strachu. To musi się skończyć!

Netwerk wereldburgers FNV
Netwerk wereldburgers FNV
Ruud Antonius FNV
Ruud Antonius FNV
Kitty Jong FNV
Kitty Jong FNV


De FNV is lid van en werkt samen met verschillende internationale vakverbonden en organisaties. Samen komen wij op voor de rechten van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in de hele wereld. Door internationale solidariteit kunnen wij het hoofd bieden aan de effecten van globalisering.

https://www.fnv.nl/