Polski konsulat planuje otworzyć lokal wyborczy w Meterik. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi jednak wyrazić na to zgodę. Obecnie nie jest to jeszcze pewne. Jeśli ministerstwo wyrazi zgodę, to obywatele Polski będą mogli głosować na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Może Pan/Pani jednak zdecydować się na głosowanie na kandydatów holenderskich.

W wyborach europejskich można zagłosować tylko raz. Karalne jest głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego na zarówno holenderskich, jak i polskich kandydatów. Grozi za to kara pozbawienia wolności do miesiąca lub grzywna pieniężna.

Czy planuje Pan/Pani głosować na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego?

W takim przypadku nie musi Pan/Pani niczego załatwiać w gminie Horst aan de Maas. Uwaga: polskie Ministerstwo Spraw musi jeszcze wyrazić ostateczną zgodę. Więcej informacji o głosowaniu w polskim lokalu wyborczym znajduje się na: https://pkw.gov.pl/

Czy planuje Pan/Pani głosować na holenderskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego?

W takim wypadku musi się Pan/Pani zarejestrować w gminie Horst aan de Maas jako osoba uprawniona do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym celu należy wypełnić załączony formularz i wysłać go do gminy Horst aan de Maas. Należy zrobić to przed 9 kwietnia 2019 r.

Pobierz dokument

Oświadczenie w sprawie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Holandii